Bioinformatik-Arbeitsgruppen an der Ruhr-Universität Bochum:

Prof. Dr. Axel Mosig: Bioinformatik

PD Dr. Martin Eisenacher : Bereich “Medizinische Bioinformatik” am Medizinischen Proteom-Center
 

Studiengänge mit Bioinformatik-Inhalten an der Ruhr-Universität Bochum:

B.Sc. Angewandte Informatik

M.Sc. Angewandte Informatik

Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
http://www.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/kontakt/